Odpočívajúca vážka
(1999)

Robiť makrofoto v teréne znamená dobre poznať zvyky a obyčaje vášho modelu. Po pol hodine márneho pobehovania som pochopil, že vážka si zakaždým sadá na tie isté miesta. Poučený skúsenosťou som si ju teda počkal (po členky vo vode) na najfotogenickejšom z jej obľúbených miest.


Resting Dragon-fly
(1999)

Taking in-field macrophoto means to become familiar with habits of your model. It took about half an hour until I realized the dragon-fly had used to rest at the same locations. Then I squatted {with water up to my ankles) waiting for it at its most photogenic favorite place.


Technické údaje/Technical data:

Canon EOS 500N
Canon EF 2.8/135 SF
Soligor 12mm medzikrúžok/ ext. tube
Lokalita/Locality: kameňolom pri Mariánke (BA)/ a quarry near Bratislava


115 Resting Dragon-fly

© Tibor Marcinek 2001

[Opustiť prehliadku/ Leave the tour]