1 Odpočívajúca vážka
Resting Dragon-fly
2 Prírodný portrét užovky obojkovej
Natural portrait of Grass Snake
3 Arabeska unikajúcej užovky hladkej
Smooth Snake's Smooth Arabesque
4 Umelý portrét užovky hladkej
Artificial portrait of Smooth Snake
5 Ešte jeden portrét užovky hladkej
Another Portrait of Smooth Snake
6 Roháč 1
Stag Beetle 1
7 Roháč 2
Stag Beetle 2
8 Drobčík
Rove Beetle
9 Cicajúci komár
Feeding Gnat
10 Cicajúci komár - séria
Feeding Gnat, sequence
11 Slimák pokrývač
Snail the Roofer
12 Snail love
13 Orchidea
Orchid
14 Skokan
Bullfrog
15 Násobné kompozície
Multicompositions

© Tibor Marcinek 2001

 

Milý návštevník

ak si prehliadku práve ukončil, vďaka za prejavenú priazeň. Tvoje postrehy a pripomienky budú vítané.

 

Dear visitor

if you have just finished the tour, thank you for your visit. Your observations and comments are welcomed.