Milý návštevník,

ponúkam ti jeden pohľad na onen voľným okom ľahko prehliadnuteľný svet drobných tvorov, paradoxne nazývaný makrosvet. Na pätnástich stranách albumu nájdeš portréty obojžívelníkov, akčné zábery cicajúceho komára, slimačiu sériu s romantickým nádychom, alebo symetrické makro kompozície. K tomu poznámky zo zákulisia tvorby.

Dear visitor:

It is the extraordinary hidden world of tiny creatures, paradoxically called macroworld. Enter it and have a look at a grass snake portrait, action sequence of a feeding gnat, romantic snail series or symmetrical multicompositions. And learn what was going on behind the scenes.MacroAlbum


  © Tibor Marcinek 2001

[Obsah/Contents]      VSTÚPTE/ENTER >